Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawienie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 24.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prowadząca działalność gospodarczą Climazone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 77/222 , 31-153 .

e-mail: patrycja@climazone.pl
tel: 533 625 295

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO i wyłącznie w celu realizacji umowy kupna sprzedaży.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, do czasu zakończenia umowy.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdyby uznał Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży, a ich niepodanie skutkowało będzie nie zawarciem przytoczonej wyżej umowy.